Szabó Laura – Szocializáció Tanszéki Szakcsoport

Kutatási területeim

 

  • a bizonytalanságkezelés jellemzői serdülőkorban – az énfogalom változásai és ezek hatása az önbecsülésre; az identitásalakítás nyomán keletkező bizonytalanság kezelése

 

  • halogatás a felsőoktatásban – halogatástípusok; a halogatással összefüggő célstruktúra, kognitív tartalmak és motivációs jellemzők; halogatáskérdőívek magyar változata

 

  • kibontakozó felnőttkor – az életszakasz jellemzői Magyarországon; a családi szerepek