Boronkai Judit kutatása

Célkitűzés 
Kutatásaim elsődlegesen a fejlődéslélektan és a klinikai gyermeklélektan határterületein történnek. A gyermekekkel és családjaikkal végzett fejlődéspszichológiai és klinikai gyermeklélektani vizsgálatok lehetőséget teremtenek megismerni a résztvevő gyermekek egyedi pszichológiai jellemzőit, majd ezt követően a csoport egészére vonatkozó elemzések, tágabb összefüggések feltárására adnak módot a vizsgált területeken.
 

 

A kutatómunka területei, melyeken jelenleg kutatások folynak
      

 • Csecsemő és gyermekfejlődési vizsgálatok koragyermekkorban
   
 • Klasszikus fejlődéspszichológia vizsgálatok kisgyermek és iskolás korban. Kognitív vizsgálatok, finom és nagymozgás vizsgálatok.  
         
 • Gyermekrajz vizsgálatok
        
 • Projektív klinikai gyermeklélektani vizsgálatok
        
 • A gyermek mikro és makro környezetének vizsgálata.
  Szülő interjú, nevelői attitűd kérdőív, a család, ill. a gyermek intézményes nevelési környezetének megfigyelése.